ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  GALAXY KIDS APP – ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (‘ĐIỀU KHOẢN’) PHÙ HỢP VỚI THỎA THUẬN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, ĐĂNG KÝ, GIAO DỊCH, ĐĂNG KÝ HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC CHỨC NĂNG NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ CÁC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN CỦA NÓ, VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ THỎA THUẬN HOÀN TOÀN NÀY. BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

  1. Thông tin bộ điều khiển dữ liệu:

  Tất cả dữ liệu được gửi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được xử lý bởi Robot Galaxy Kids international Company Ltd, một công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tại Thái Lan và có trụ sở kinh doanh chính tại 283/93 Tòa nhà văn phòng Home Place, đơn vị 1804 soi sukumvit 55, Wattana, Bangkok 10110, Thái Lan, số điện thoại +66 2 185 3176, địa chỉ email: [email protected]

  Robot Galaxy Kids international Company Ltd là Người kiểm soát dữ liệu ở mức độ nó xác định mục đích xử lý thông tin cá nhân. Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân do bạn trực tiếp cung cấp hoặc thông tin được thu thập về bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

  Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Galaxy Kids do Công ty TNHH Robot Galaxy Kids quốc tế sở hữu (sau đây gọi là ‘Công ty’, ‘chúng tôi’, ‘của chúng tôi’ hoặc ‘chúng tôi). Bằng cách sử dụng, đăng ký hoặc tạo tài khoản với ứng dụng di động Galaxy Kids (sau đây gọi là ‘Galaxy Kids’), hoặc sử dụng bất kỳ trang web, nội dung, dịch vụ nào có trên Galaxy Kids(gọi chung là ‘Dịch vụ’), bạn đang đại diện cho điều đó bạn đã đọc các Điều khoản này và đồng ý hoàn toàn bị ràng buộc bởi chúng. Ngoài các Điều khoản này, việc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể phải tuân theo các điều khoản dịch vụ bổ sung và các tài liệu bán hàng áp dụng cho các chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi cụ thể (‘Điều khoản bổ sung’). Trong trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có quy định rõ ràng khác bằng văn bản.

  Các điều khoản chính: Trong các điều khoản này, ngoại trừ trường hợp ngữ cảnh gợi ý khác, các điều khoản sau sẽ có nghĩa sau:

  ‘Thỏa thuận’ có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này.

  ‘Bạn’ hoặc ‘Khách hàng’ đề cập đến người dùng trưởng thành, khách hàng hoặc người đăng ký Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo rằng bạn đã đạt đến độ tuổi pháp lý thích hợp được yêu cầu trong các hợp đồng ràng buộc và bạn chấp nhận trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của con bạn tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

  Quyền riêng tư: Việc xử lý thông tin cá nhân có được liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có sẵn tại www.galaxykids.ai/privacy được đưa vào đây để tham khảo.

  Tóm tắt: Chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để thuận tiện, chúng tôi đã tóm tắt các chủ đề chính trong các Điều khoản này như sau:

   • Việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm đăng ký, mua hoặc đăng ký cấu thành sự chấp nhận rõ ràng đối với các Điều khoản này.
   • Các dịch vụ của chúng tôi hiện có sẵn cho các Gia đình.
   • Bằng cách đăng ký vào một đăng ký nhất định, bạn đồng ý rằng đăng ký của bạn có thể tự động gia hạn trong khoảng thời gian đăng ký được chỉ định và bạn cho phép chúng tôi ghi nợ vào phương thức thanh toán cho thời gian đăng ký của bạn trừ khi bạn hủy nó trước ngày gia hạn.
   • Bạn đồng ý rằng các tranh chấp và khiếu nại giữa bạn và chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua trọng tài thay vì thủ tục tòa án.
   • Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” và chúng tôi không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính đầy đủ, chính xác hoặc độ tin cậy của Dịch vụ.

  2. Phạm vi dịch vụ

  Galaxy Kids cung cấp nền tảng học tập trực tuyến tương tác cho trẻ em và Phụ huynh. Chúng bao gồm các hoạt động học tập, trò chơi, nội dung và ứng dụng khác nhau. Người dùng của chúng tôi chủ yếu là Trẻ em và Cha mẹ của họ (Người lớn).

  3. Tài khoản và Đăng ký

  Tài khoản: Galaxy Kids cho phép phụ huynh tạo tài khoản người dùng cho con cái của họ. Tài khoản gia đình: Chúng tôi cũng có thể tài khoản gia đình với tối đa 3 người dùng / trẻ em: 

  Mật khẩu, quyền truy cập và tính bảo mật: Tài khoản gia đình hoặc tài khoản con phải có một quản trị viên phải trên 18 tuổi. Quản trị viên tài khoản sẽ được yêu cầu tạo tên người dùng và mật khẩu cho một số phần nhất định của Dịch vụ, bao gồm cả thông tin đăng ký. Với tư cách là quản trị viên, bạn có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo an toàn và bảo mật tài khoản của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng: (i) bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành động xảy ra trong tài khoản của bạn, (ii) mật khẩu của bạn là cá nhân và không được chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng cho bất kỳ ai khác, (ii) bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào hoặc nghi ngờ vi phạm bảo mật, (iii) chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn; và (iv) bạn sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba. Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đã cho phép người dùng không đủ điều kiện tạo tài khoản trên Ứng dụng, chúng tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin từ bạn hoặc thực hiện hành động để tạm ngưng tài khoản đó.

  Phí tài khoản hoặc phí đăng ký: Chúng tôi có thể tính phí cho một số tài khoản nhất định, kể cả khi bạn đăng ký các tính năng trả phí của Dịch vụ. Phí đăng ký có thể bị tính bất kỳ lúc nào khi kết thúc thời gian đăng ký của bạn. Thanh toán và giá cả phải tuân theo các điều khoản áp dụng tại thời điểm đăng ký. Chúng tôi cũng có thể cung cấp quyền truy cập miễn phí có giới hạn và sử dụng Dịch vụ bao gồm các ưu đãi dùng thử và khuyến mại. Nếu bạn mua bản dùng thử hoặc ưu đãi khuyến mại, xin lưu ý rằng thời hạn và giá đăng ký của bạn phải tuân theo các điều khoản của ưu đãi dùng thử áp dụng tại thời điểm đăng ký và đăng ký của bạn có thể gia hạn theo các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc khác.

  Ủy quyền tính phí Phương thức thanh toán của bạn: Để sử dụng và duy trì tài khoản trả phí, bạn phải sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác (Phương thức thanh toán), được chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi (Google Play, App Store, v.v.) công nhận hoặc yêu cầu. Bằng cách sử dụng dịch vụ và tạo tài khoản trả phí, bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí Phương thức thanh toán đã chỉ định của bạn. Nếu chúng tôi không nhận được số tiền đến hạn trong thời gian đăng ký liên quan, bạn đồng ý rằng bạn sẽ giải quyết và thanh toán toàn bộ số tiền theo yêu cầu và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi khiếu nại hoặc tranh chấp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Nếu chúng tôi không thể ghi nợ Phương thức thanh toán của bạn, chẳng hạn như thiếu đủ tiền, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền thử tính phí Phương thức thanh toán của bạn vào một ngày sau đó cho toàn bộ số tiền chưa thanh toán hoặc trả góp nhỏ hơn số tiền nợ ban đầu .

  Chúng tôi sẽ không tính phí vượt quá số tiền bạn đã đăng ký. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoặc hình phạt nào có thể được áp dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn.

  Ngoài ra, Galaxy Kids sử dụng các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán cho Dịch vụ. Trong trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán này gặp phải vi phạm bảo mật liên quan đến mất mát, thay đổi hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân và với điều kiện vi phạm đó không phải do lỗi của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến vi phạm đó.

  Gia hạn: Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn trừ khi bị hủy theo giá và điều khoản được chỉ định tại thời điểm đăng ký. Nếu bạn không muốn đăng ký của mình tự động gia hạn, bạn phải tắt hoặc hủy tính năng tự động gia hạn. Chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận cho biết rằng tính năng tự động gia hạn đăng ký của bạn đã bị hủy hoặc vô hiệu hóa.

  Hủy: Bạn có thể hủy đăng ký đang tiếp tục bất kỳ lúc nào theo quy trình hủy được cung cấp trên tài khoản Galaxy của bạn. Nếu bạn đã mua hoặc kích hoạt Dịch vụ qua Cửa hàng Google Play hoặc Cửa hàng ứng dụng, bạn có thể hủy đăng ký tiếp tục của mình bằng cách làm theo quy trình hủy do Google Store hoặc App Store cung cấp. Bạn có thể được yêu cầu xác nhận việc hủy bỏ. Xin lưu ý rằng gỡ cài đặt Ứng dụng khỏi thiết bị của bạn không hủy đăng ký của bạn và chúng tôi có thể tiếp tục lập hóa đơn cho phương thức thanh toán của bạn cho đến khi đăng ký của bạn bị hủy.

  Nếu bạn hủy đăng ký của mình, chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào cho phần chưa sử dụng của thời gian đăng ký nhưng chúng tôi sẽ không tiếp tục tính phí bạn sau khi hết hạn chu kỳ thanh toán hiện tại. Chúng tôi sẽ gửi xác nhận hủy đến địa chỉ email bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký.

  4. Quyền sở hữu và Giấy phép:

  Ứng dụng Galaxy Kids và nội dung, tài liệu do ứng dụng này tạo ra là tài sản duy nhất của Robot Galaxy Kids International Co Ltd, được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành và các luật hiện hành khác. Thiết kế, phần mềm xây dựng hoặc mã máy tính được sử dụng trên Ứng dụng là bí mật thương mại và thông tin bảo mật có giá trị của Robot Galaxy Kids.

  Trừ khi được quy định trong các Điều khoản này, việc bạn sử dụng Ứng dụng không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu, quyền lợi hoặc quyền nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Ứng dụng. Tất cả các quyền đối với Ứng dụng, bao gồm tất cả bản quyền liên quan, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, bí mật kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đều được Công ty bảo lưu.

  Trong phạm vi mà bạn gửi các đệ trình của người dùng, nhận xét, lời chứng thực hoặc đề xuất (‘Đệ trình của Người dùng’), bạn cấp cho Công ty quyền và giấy phép để lưu giữ và sử dụng các đệ trình đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cải tiến và phát triển các dịch vụ hiện tại và / hoặc tương lai và sản phẩm, mà không phải bồi thường thêm cho bạn.

  5. Nội dung do người dùng gửi:

  Một số phần nhất định của Galaxy Kids có thể cho phép bạn tải lên, truyền hoặc chia sẻ nội dung với Galaxy Kids và những người dùng khác (Nội dung do người dùng gửi). Theo các Điều khoản và Điều kiện này và mọi quyền hiện có của người dùng khác trong Nội dung do người dùng gửi, Bạn sẽ giữ lại tất cả các quyền, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ mà bạn đã sở hữu theo luật liên quan, trong Nội dung do người dùng gửi mà bạn chia sẻ, xuất bản hoặc tải lên thông qua Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng bạn cấp cho Galaxy Kids quyền vĩnh viễn và giấy phép để sử dụng, sao chép, lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, biểu diễn, hiển thị, phóng tác, dịch và / hoặc tạo các tác phẩm phái sinh và sử dụng nó theo bất kỳ cách nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Người dùng gửi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, tạo, tải lên, truyền hoặc chia sẻ nội dung:

   • không trung thực, lừa đảo, gây hiểu lầm hoặc hư cấu
   • xúc phạm, đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng hoặc không phù hợp;
   • Vi phạm quyền riêng tư, công khai hoặc bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào;
   • Phỉ báng, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử dựa trên bất kỳ trạng thái nào;
   • Vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.

  6. Hạn chế sử dụng Dịch vụ

  Bạn không được: 

   • bán lại, cho thuê, phân phối, cầm cố hoặc cấp phép lại cho Ứng dụng Galaxy Kids
   • Trừ khi được pháp luật cho phép rõ ràng, hãy đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời hoặc giải mã hoặc trích xuất bất kỳ phần nào của Ứng dụng Galaxy Kids
   • Sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng Galaxy Kids để: (i) thiết kế hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, (ii) sản xuất hoặc đã tạo ra sản phẩm bằng cách sử dụng các khái niệm, ý tưởng, dịch vụ, công cụ, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của Ứng dụng, (iii) tạo các sản phẩm phái sinh từ nội dung, tài liệu hoặc nhãn hiệu của chúng tôi (iv) sao chép bất kỳ tính năng, công cụ, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng dụng Galaxy Kids hoặc Nội dung của Galaxy Kids.
   • Sử dụng Ứng dụng để tải lên, truyền hoặc chia sẻ nội dung: (ii) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào, hoặc (ii) làm hỏng, làm suy yếu hoặc phá hủy hoạt động hoặc chức năng của Ứng dụng.
   • Đánh bại hoặc vượt qua, hoặc cố gắng đánh bại hoặc vượt qua, bất kỳ cơ chế kiểm soát truy cập nào mà chúng tôi đã áp dụng.
   • Sử dụng Ứng dụng và / hoặc Nội dung của Galaxy Kids vi phạm chính sách hoặc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.
   • Sử dụng Dịch vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại;

  7. Liên kết và trang web của bên thứ ba:

  Galaxy Kids có thể có các liên kết, cổng thanh toán hoặc chức năng khác cho phép Khách hàng và / hoặc người dùng truy cập các trang web, dịch vụ, nội dung hoặc tài liệu của bên thứ ba (“Dịch vụ và tài liệu của bên thứ ba”). Chúng tôi không kiểm soát hoặc cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Dịch vụ và Tài liệu của Bên thứ ba nào. Các dịch vụ và tài liệu của bên thứ ba có hoặc được giới thiệu trên Nền tảng Galaxy Kids có thể phải tuân theo giấy phép của riêng họ, các điều khoản và điều kiện khác nhau, thỏa thuận cấp phép của người dùng cuối và / hoặc chính sách quyền riêng tư và bảo mật và / hoặc điều khoản sử dụng. Chúng tôi không bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý, đối với các dịch vụ hoặc tài liệu của bên thứ ba.

  8. Từ chối Bảo đảm, Bồi thường và Giới hạn Trách nhiệm:  

  BẠN SỬ DỤNG NỀN TẢNG GALAXY KIDS, CÁC DỊCH VỤ, TRANG WEB, TÀI LIỆU VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CHỨA TRÊN HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA NỀN TẢNG GALAXY KIDS LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. NỘI DUNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC DÙNG THÔNG QUA NỀN TẢNG GALAXY KIDS ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ ‘NGUYÊN TRẠNG’ VÀ ‘NHƯ HIỆN CÓ’ MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý. KHÔNG BẤT CỨ GALAXY KIDS NÀO LIÊN KẾT VỚI GALAXY KIDS THỰC HIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĐÚNG, HOÀN CHỈNH, PHÙ HỢP, CHẤT LƯỢNG HOẶC KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CỦA NỀN TẢNG GALAXY KIDS. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI NÀY KHÔNG LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM KHÔNG THỂ GIỚI HẠN HOẶC NGHIÊN CỨU THEO LUẬT ÁP DỤNG.

  DƯỚI MỌI THÔNG TƯ SẼ KHÔNG CÓ GALAXY KIDS HOẶC CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ, ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NGƯỜI CẤP PHÉP, ĐẠI LÝ, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN HOẶC NHÀ THẦU, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI CỦA BẠN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT NỐI CỦA BẠN NỀN TẢNG GALAXY KIDS, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, DOANH THU, GOODWILL, MẤT DỮ LIỆU, MẤT SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP, HOẶC BẤT CỨ, CỔ TÍCH NẾU THIỆT HẠI HẬU QUẢ NGAY LẬP TỨC ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY, THIỆT HẠI NÀO ĐƯỢC DỰA TRÊN THEO PHẠM VI HỢP ĐỒNG, KHOẢNG CÁCH (BAO GỒM TIÊU CỰC), CƠ QUAN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC. GALAXY KIDS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO SỰ TRẢ LỜI TRONG VIỆC GIAO HÀNG HOẶC CUNG CẤP DỊCH VỤ DO SỰ KIỆN DO SỰ KIỂM SOÁT CỦA NÓ.

  BẠN HIỂU RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TẢI XUỐNG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA BẠN VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HOẶC MẤT DỮ LIỆU PHÁT HIỆN NGOÀI VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, VẬT LIỆU HOẶC NỘI DUNG DO GALAXY KIDS CUNG CẤP.

  TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GALAXY KIDS THEO THỎA THUẬN NÀY ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ PHÍ DO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHO GALAXY KIDS THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. PHẦN NÀY KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG THỂ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ THEO LUẬT ÁP DỤNG.

  BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ XÁC NHẬN, XÁC NHẬN CHÚNG TÔI VÀ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI, NGƯỜI LIÊN QUAN, NGƯỜI CẤP PHÉP, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU, LUẬT SƯ, HÀNH VI, TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRÁCH NHIỆM HOẶC MỞ RỘNG (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, PHÍ LUẬT SƯ), PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY CỦA BẠN. CHÚNG TÔI SẼ CUNG CẤP CHO BẠN THÔNG BÁO NGAY LẬP TỨC VỀ BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO NẾU CÓ, CHO PHÉP BẠN KIỂM SOÁT DUY NHẤT KHIẾU NẠI, VÀ HỢP TÁC HOÀN TOÀN VỚI KHÁCH HÀNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.

  9. Vi phạm và Báo cáo Vi phạm Quyền Sở hữu Trí tuệ:

  Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi không cho phép người dùng gửi hoặc truyền trên Dịch vụ này hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Chúng tôi có thể tùy ý và trong những trường hợp thích hợp, hủy kích hoạt và / hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng có thể liên tục vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo cách khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi kèm theo thông tin về vi phạm bị cáo buộc. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình và cung cấp thông tin bổ sung trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào đối với hành vi vi phạm bị cáo buộc.

   10. Quy định chung

   • Chấm dứt: Thỏa thuận này sẽ chấm dứt hiệu lực ngay lập tức trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được nêu trong tài liệu này, điều này có thể dẫn đến việc hủy bỏ, tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa đăng ký của bạn và tước bỏ mọi quyền bao gồm cả quyền được hoàn lại tiền cho bất kỳ hoặc tất cả các phần phí của bạn cho phần chưa sử dụng hoặc đang hoạt động trong thời gian đăng ký của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền được hưởng bất kỳ khoản cứu trợ hoặc biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có được theo luật hiện hành đối với việc bạn vi phạm Thỏa thuận này gây ảnh hưởng xấu đến chúng tôi, người dùng hoặc đối tác của chúng tôi. Công ty có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện hoặc tạm dừng hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào của Galaxy App và biện pháp khắc phục độc quyền của bạn trong trường hợp chấm dứt, tạm ngừng hoặc việc ngừng sử dụng sẽ được giới hạn trong việc hoàn lại phí cho phần chưa sử dụng trong thời gian đăng ký của bạn.
   • Luật điều chỉnh: Thỏa thuận này sẽ được giải thích theo các điều khoản của nó, không có bất kỳ cấu trúc chặt chẽ nào có lợi cho hoặc chống lại một trong hai bên và phù hợp với luật pháp của Thái Lan. Trừ khi được quy định trong điều khoản trọng tài bên dưới, các tòa án tiểu bang / liên bang đặt tại thành phố Bangkok sẽ có thẩm quyền và địa điểm duy nhất đối với bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc chủ đề của Thỏa thuận này.
   • Trọng tài: Mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này hoặc việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ được phân xử tại thành phố bangkok, theo quy tắc thương mại của [Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ] trước một trọng tài viên duy nhất. Các bên sẽ chia đều phí trọng tài. Mọi phán quyết sẽ có hiệu lực thi hành tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào và sẽ không trái với các điều khoản của Thỏa thuận này. Không có nội dung nào ở đây sẽ ngăn cản việc một bên nộp đơn lên tòa án pháp luật để xin giảm nhẹ lệnh cấm nhằm ngăn chặn thiệt hại không thể khắc phục được.
   • Liên lạc: Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi thông báo hoặc các hình thức liên lạc khác cho bạn theo phương thức điện tử thông qua email, hộp thoại, dịch vụ trò chuyện hoặc các phương tiện khác và bất kỳ thông báo hoặc liên lạc nào như vậy sẽ được coi là được gửi vào ngày Công ty gửi hoặc cung cấp thông tin đó, bất kể khi bạn nhận được nó.
   • Tính hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành trong phạm vi có thể sẽ bị cắt bỏ hoặc giải thích, càng gần càng tốt, để xóa bỏ ý định của điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi (các), và tất cả các điều khoản khác vẫn còn nguyên hiệu lực.
   • Chuyển nhượng: Bạn không thể chuyển nhượng Thỏa thuận này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này cho (i) công ty mẹ hoặc công ty con, (ii) người mua lại toàn bộ hoặc về cơ bản tất cả tài sản của Công ty liên quan đến các hoạt động liên quan đến Thỏa thuận này, hoặc (iii) người kế thừa bằng cách sáp nhập hoặc kết hợp khác. Bất kỳ nhiệm vụ có chủ đích nào vi phạm phần này sẽ vô hiệu và không hoạt động.
   • Từ bỏ: Không có sự từ bỏ nào của các bên đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ được coi là sự khước từ bất kỳ vi phạm nào trong quá khứ hoặc tương lai đối với cùng hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Hợp đồng này. Không có sự từ bỏ nào như vậy sẽ có hiệu lực trừ khi bằng văn bản và sau đó chỉ trong phạm vi được nêu rõ ràng bằng văn bản.
   • Cập nhật lên Galaxy Kids: Công ty có thể bất kỳ lúc nào trong thời gian đăng ký của bạn và tùy theo quyết định của mình, cập nhật hoặc nâng cấp bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Dịch vụ do đó bạn không thể sử dụng Dịch vụ cho đến khi bản cập nhật được kích hoạt hoàn toàn. Mọi cập nhật sẽ được coi là một phần của Dịch vụ. Cập nhật có thể bao gồm việc bổ sung, loại bỏ hoặc thay thế các tính năng, công cụ hoặc chức năng.
   • Điều khoản còn hiệu lực: Các điều khoản sau đây sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt: tất cả các quy định, nghĩa vụ tài chính tích lũy của Khách hàng, giấy phép đối với dữ liệu cá nhân và người dùng đệ trình trong phạm vi cần thiết để Công ty hoàn thành nghĩa vụ sau khi chấm dứt và các Phần và đoạn sau: 1 ( Điều khoản chính), 4 (Quyền sở hữu), 6 (Hạn chế sử dụng Dịch vụ), 8 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm, Bồi thường và Giới hạn trách nhiệm), 10 (i) (Điều khoản còn hiệu lực), 10 (c) (Trọng tài) và 10 ( Các quy định chung).
   • Toàn bộ thỏa thuận: Thỏa thuận này, bao gồm và bất kỳ chính sách nào được tham chiếu ở đây cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề này.
   • Sự kiện không lường trước được: Không bên nào chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào về hiệu suất do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của bên đó (“Sự kiện không lường trước được). Các sự kiện không lường trước được sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: thời gian ngừng hoạt động của máy chủ, gián đoạn kinh doanh, tấn công mạng, hành vi của Chúa, tranh chấp lao động, hành động của chính phủ hoặc cơ quan quản lý, res, oods hoặc thảm họa.
   • Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào liên quan đến Hợp đồng này, vui lòng viết thư cho chúng tôi qua 283/93 Tòa nhà văn phòng Home Place, đơn vị 1804 soi Sukumvit 55, Wattana, Bangkok 10110, Thái Lan.